Aktuellt

Hej företagare – De breddar med Norge-affärer

På redovisningsbyrån Ekonomernas hus hjälper man företag både med ekonomifrågor och gränsöverskridande etableringar. Och det verkar vara ett vinnande koncept.

Läs hela reportaget hos Vimsa

Vad gäller vid representation

För att kunna visa sambandet mellan tex en representationsmåltid och företagets verksamhet krävs någon form av underlag. Det är viktigt att det finns rutiner för dessa.

Kassaregister, vad gäller och vad kommer ändras?

Sedan den 1 januari 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kort betalning ha ett s k certifierat kassaregister. Lagen innebär bl a att företagen ska ta fram och erbjuda alla sina kunder kvitto.

Förslag - höjd gräns för skattefri uthyrning

Förslag – Schablonavdraget för uthyrning av bostäder höjs från 18 000 kronor till 21 000 kr.

Julklappar till anställda och kunder

Den skattefria julgåvan till en anställd får i (2011) år kosta 450 kr inklusive moms, det vill säga lika mycket som förra året. Julgåvan kan i princip bestå av vad som helst utom pengar. Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla.

Vad gäller vid representation

För att kunna visa sambandet mellan tex en representationsmåltid och företagets verksamhet krävs någon form av underlag. Det är viktigt att det finns rutiner för dessa.

Råd och tips om motion och friskvård

För skattefrihet krävs att motionsaktiviteterna erbjuds samtliga på arbetsplatsen. Skattefri motion och bruttolöneavdrag fungerar inte. Vid utlägg för arbetsgivarens räkning är det viktigt att fakturan eller kvittot är utformat på rätt sätt.

Revisionsplikten begränsas

Små aktiebolag får välja om de vill ha revisor eller inte. Samtidigt ges skatteverket ökade kontrollmöjligheter. Stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fast egendom höjs till 4,25 procent. Det har riksdagen beslutat.

Fler slipper koncernredovisning

Koncernredovisning behöver inte upprättas om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse. Nya regler ska gälla för räkenskapsår som avslutas efter den 30 juni i år.

Beskattning av tjänster vid utrikeshandel

Nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel. Reglerna för beskattning av tjänster vid utrikeshandel har ändrats. De flesta ändringarna började gälla den 1 januari 2010, men ett fåtal fall träder i kraft senare år. Ändringarna görs med anledning av EU-direktiv. Läs mer genom att klicka på länken Beskattning av tjänster vid utrikeshandel till höger. Med anledning av de nya bestämmelserna har Skatteverket också publicerat ett antal nya ställningstaganden.

Ny Hemsida

Välkommen till vår nya sida!