Referenser

Referenser

Fler och fler företag förstår att göra det man är bäst på leder till framgång

Ekonomernas Hus har som målsättning att hjälpa dig att bli så framgångsrik som möjligt i ditt företagande, genom att ta hand om din redovisning och erbjuda rätt spetskompetens i alla ekonomiska frågor. Nöjda kunder är en viktig framgångsfaktor för oss. Men, vi är också viktiga för våra kunder. För att de skall få bästa stöd kring ekonomi och redovisning. Oavsett om man är en enskild firma eller börsnoterad koncern.

Här har vi samlat ett urval av våra referenser.

Ekonomernas Hus sköter vår bokföring och bokslut

Vi på XL Bygg i Grums AB förlitar oss på en redovisning och bokföring som fungerar tryggt och tilfredsställande.

19_s

Ekonomernas Hus sköter vår bokföring och bokslut

Vi köpte e-redovisning av Ekonomernas Hus.

20_s

Vi hyr Ekonomichef av Ekonomernas Hus AB

AKJ Energiteknik är ett företag från 1959 med säte i Karlstad, som arbetar med att effektivisera, optimera och installera värmeanläggningar för fastigheter, industrier och fjärrvärmeverk.

11_s

Vi hyr redovisningskonsult hos Ekonomernas Hus AB

Vi är en affärsresebyrå med säte i Karlstad. Vi såg det som en självklarhet att från början ha kontroll på våra räkenskaper, vi valde därför att anlita vår redovisningskonsult hos Ekonomernas Hus AB

12_s

Ekonomernas hus gör våra månadsbokslut ute hos oss

Vi på Wermlands håltagningsservice AB har valt att använda Ekonomernas Hus redovisningskonsulter för att varje månad utföra våra månadsbokslut.

5_m

Vi fakturerar med Ekonomernas Hus e-Redovisning

Vi är ett bolag i mediabranchen som tillverkar jaktfilmer. För oss har fakturereringsarbetet underlättats oerhört genom att vi ställer ut våra fakturor genom Ekonomernas Hus e-Redovisningssystem.

18_m

Vi köpte vårt ägarbolag av Ekonomernas Hus AB

När vi hamnade i situationen att vi snabbt behövde ett lagerbolag vände vi oss till Ekonomernas Hus, där fick vi hjälp att köpa ett bolag. Den snabba leveransen underlättade också den affär som skulle upprättas.

15_s

Vi köper hela ekonomifunktionen av Ekonomernas Hus

Vi är ett lagerintensivt bolag där lageromsättningen är hög. Det är därför viktigt att hela tiden se till att lagret hålls uppdaterat mot in och utleveranser. Inte minst för att redovisningen skall stämma men också för att snabbt kunna se vilka articklar som finns i lager utan att detta kräver fysisk en avräkning i lagret.

13_s