Enskild näringsidkare, enskild firma

Enskild firma

Enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag, detta kallas även att vara enskild näringsidkare. Du ansvarar ensam för allt som du gör i firmans namn. Samtidigt måste du ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Ditt personnummer blir också företagets organisationsnummer. Ägaren kallas innehavare.

Har du kommit på ett namn för din enskilda firma som du vill namnskydda kan du registrera den enskilda firman hos Bolagsverket, Ekonomernas Hus kan hjälpa dig att registrera din enskilda firma hos Bolagsverket.  Detta är frivilligt och ger ett namnskydd i det län du bor, vill du utöka namnskyddet till flera län kan Ekonomernas Hus hjälpa dig att registrera namnskyddet för den enskilda firman i flera län.  

Skall du driva enskild firma måste du göra en skatte och avgiftsanmälan hos skatteverket. Ekonomernas Hus kan hjälpa Er att göra skatte och avgiftsanmälan för enskild firma hos Skatteverket.

Vill ni veta mer om enskild näringsidkare eller enskild firma, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på telefon 054-771 70 00 eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.

Registreringslän:

Registreringskommun:

 

Namnförslag 1:

Namnförslag 2:

Namnförslag 3:


(Namnförslag anges endast om firman också skall registreras hos bolagsverket för namnskydd.)
Beskrivning av verksamhet

(Beskriv verksamheten noga, ange till exempel hur många uppdragsgivare firman kommer att ha, Om firman kommer att
använda egna verktyg etc. för att leverera sina tjänster. Detta behövs för att utreda om det rör sig om ett
anställningsförfarande eller inte. Vid frågor kring verksamhet och verksamhetsbeskrivning i enskild firma i samband
med registrering ring Ekonomernas Hus 054 -771 70 00.)

Näringsidkare:


För- & Efternamn

Personnr (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)

 

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Omsättning


Uppskattad årsomsättning

Uppskattad årsvinst

 

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Bokföringsmetod:
(
Välj ett av nedanstående alternativ))


 

Redovisningsperiod av moms:
(
Välj ett av nedanstående alternativ))


 

Extern firmatecknare:

(Frivillig uppgift)


För- & Efternamn

Personnr (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)

 

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Revisor:
(Frivillig uppgift)


För- & Efternamn

Personnr (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)

 

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Kontaktperson:


För- & Efternamn

Personnr (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)

 

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Telefonnummer:

E-postadress:

 

Företagets adressuppgifter:


Postadress:

Postnummer:

Ort:

Övriga upplysningar