Arkivering

arkivering

Ekonomernas Hus kan hjälpa Er att arkivera ditt bokföringsmatreal till en rimlig kostnad. Vi lagrar och hanterar företags, organisationers och andra förvaltningars arkivmatreal i lagerfastigheter anpassade för arkivering. Vi arkiverar pärmarna och förvarar dem åt Er under den lagstadgade tiden för arkivering av bokföringsmaterial.

Bokföringsmatreal måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser för hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Enligt 7 kap. 6§ bokföringslagen får räkenskapsinformation föras över från ett material exempelvis papper, till ett annat exempelvis en datafil. Detta är alltså möjligt genom scanning att överföra räkenskapsmatrealet i pappersform till en scannad PDF fil och lagra den i elektronisk form. Den mottagna handlingen, alltså det ursprungliga pappersdokumentet får dock först förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Vill ni veta mer om arkivering, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på telefon 054-771 70 00 eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.