Revision

Revision

Revision är en oberoende kvalitetssäkring av den information bolaget avlämnar i årsredovisningen

Att ha vald revisor innebär således en kvalitetsstämpel som bidrar till ökat förtroende för bolagets intressenter och omvärld. Revisorn granskar styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper på ett objektivt sätt.

I sin revisionsberättelse uttalar och intygar revisorn om att bolagets räkenskaper går att lita på och att de har upprättats enligt lag och god sed.

Vill ni veta mer om revision, kontakta Ekonomernas Hus via telefon eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.