Placera ert arkivmaterial i säkert förvar hos oss.

Ekonomernas Hus kan hjälpa er att arkivera ert bokföringsmaterial till en rimlig kostnad. Vi lagrar och hanterar företags, organisationers och andra förvaltningars arkivmaterial i lagerfastigheter anpassade för arkivering. Vi arkiverar pärmarna och förvarar dem åt er under den lagstadgade tiden för arkivering av bokföringsmaterial.

Bokföringsmaterial måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser för hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. i bokföringslagen.

Enligt 7 kap. 6§ i bokföringslagen får räkenskapsinformation föras över från ett material, exempelvis papper, till ett annat, exempelvis en datafil. Det är alltså möjligt att genom scanning överföra räkenskapsmaterial i pappersform till en elektronisk fil och lagra den i detta format. Den mottagna handlingen, alltså det ursprungliga pappersdokumentet får dock först förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.