2019-12-17

Riksdagen har nu beslutat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

 

Aktiekapital – varför då?

Den som driver enskild näringsverksamhet har ett personligt betalningsansvar. Det har inte den som driver ett aktiebolag, istället finns det ett aktiekapital som ska garantera att det alltid finns tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser. Detta som ett skydd för bolagets borgenärer.

2010 sänktes kravet på lägsta aktiekapital i privata aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 kr. Resultatet blev att aktiebolagsformen blev mer populär och tillgänglig för de som står i begrepp att välja företagsform. Inte minst för tjänste- och kunskapsföretag som inte har behov av kapitalkrävande tillgångar.

Sverige bör inte avvika för mycket mot omvärlden när det gäller krav på aktiekapital. I 18 av EU:s medlemsstater kan man nu bilda ett aktiebolag utan aktiekapital eller med endast 1 euro (eller motsvarande). Riksdagen har nu beslutat att även Sverige ska sänka kravet på lägsta aktiekapital.

 

Sänkning till 25 000 kr

Ett minimikrav på aktiekapital är en viktig del i den svenska aktiebolagsrätten. Ett borgenärsskydd och en spärr mot oseriöst och ogenomtänkt företagande, även om betydelsen minskat i takt med att miniminivån har sänkts.

Riksdagen har därför beslutat att vi även i fortsättningen ska ha ett visst lägsta aktiekapital, men att det kravet sänks till 25 000 kr.

 

Ikraftträdande

Lagändringen träder i kraft 1 januari 2020.

För bolag som har bildats (dvs där stiftelseurkunden undertecknats) före ikraftträdandet gäller de gamla reglerna, dvs 50 000 kr som lägsta aktiekapital.

 


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.