2013-11-26

För att kunna visa sambandet mellan tex en representationsmåltid och företagets verksamhet krävs någon form av underlag. Det är viktigt att det finns rutiner för dessa.

Avdrag för utgifter för representation medges under förutsättning att det finns ett samband mellan representationen och företagets verksamhet. För avdrag krävs vidare att representationen ligger rätt i tiden, att den äger rum på rätt plats samt att det är rätt personer som deltar.

Avdrag medges med skäligt belopp. För en lunch eller middag uppgår det avdragsgilla beloppet till 90 kr plus moms per person. Vad gäller utgifter för kringkostnader och gåvor gäller – enligt Skatteverket – avdrag med högst 180 kr plus moms per person och åtgärd respektive gåva.

För en representationsfrukost medges avdrag med 60 kr plus moms.

För att en bedömning ska kunna göras av om ett företags utgifter för representation är avdragsgilla krävs någon form av underlag. Där ska då bl a sambandet med verksamheten och syftet med representationen framgå samt vilka personer som har deltagit i representationen anges.

Ett sätt är att dokumentera detta på restaurangnotor m m.

Ett annat sätt är att redovisa de aktuella uppgifterna på ett särskilt formulär. Kontakta oss så kan vi leverera ett formulär till ditt företag.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.