Tillsammans med oss blir det enkelt att starta nytt företag.

Oavsett om du vill starta enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag kan vi på Ekonomernas Hus hjälpa dig att starta företag. Vi sköter all löpande kontakt med Bolagsverket, och underrättar dig som beställare eventuella problem med din nya firma eller verksamhet, allt för att leverera en problemfri lösning till dig som kund.

Starta enskild firma

Enskild firma kan du ha om du som privatperson vill driva ett företag, detta kallas även att vara enskild näringsidkare. Du ansvarar ensam för allt som du gör i firmans namn. Samtidigt måste du ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Ditt personnummer blir också företagets organisationsnummer. Ägaren kallas innehavare.

Har du kommit på ett namn för din enskilda firma som du vill namnskydda kan du registrera den enskilda firman hos Bolagsverket, Ekonomernas Hus kan hjälpa dig att registrera din enskilda firma hos Bolagsverket. Detta är frivilligt och ger ett namnskydd i det län du bor, vill du utöka namnskyddet till flera län kan Ekonomernas Hus hjälpa dig att registrera namnskyddet för den enskilda firman i flera län.

Skall du driva enskild firma måste du göra en skatte- och avgiftsanmälan hos Skatteverket. Ekonomernas Hus kan hjälpa Er att göra skatte- och avgiftsanmälan för enskild firma hos Skatteverket.

Starta handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän som är delägare i bolaget. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. Ekonomernas Hus kan hjälpa er att registrera ert handelsbolag hos Bolagsverket. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart. Eftersom handelsbolaget får ett eget organisationsnummer blir det en egen juridisk person som själv kan teckna avtal, äga inventarier och föra talan i domstol.

Vi håller inte handelsbolag eller kommanditbolag i lager utan bildar dessa på beställning.

Starta kommanditbolag

Ett kommanditbolag skall alltid ha två eller flera bolagsmän med minst en komplementär och en kommanditdelägare. Kommanditdelägaren är endast ansvarig för det kapital han satsat i kommanditbolaget, komplementären är ytterst ansvarig för samtliga bolagets skulder och eventuella handlingar.  Kommanditbolag är en typ av handelsbolag. I ett kommanditbolag skall bolagsmännen avtala med varandra om att driva näringsverksamhet med varandra. Vi på Ekonomernas Hus hjälper dig att skriva avtal.

Vi håller inte handelsbolag eller kommanditbolag i lager utan bildar dessa på beställning.

Starta aktiebolag

Vi bildar nya aktiebolag på beställning och säljer färdiga lagerbolag.

Lagerbolagen är klara för leverans inom två timmar efter beställning. Vi har lagerbolag registrerade med samtliga tillåtna räkenskapsår. Våra lagerbolag har aktiekapital på 50 000 kr. Lagerbolag med aktiekapital över 100 000 kr bildas på beställning av kund.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.