2020-04-06

Riksdagen har nu tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt på grund av coronaviruset.

 

Korttidsarbete

Regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars. Reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till drygt hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut minst 92,5% av lönen vid en sådan permittering.

 

Ersättning för sjuklönekostnader

Staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten genom systemet med ersättning för sjuklönekostnader. Hanteringen av stödet kommer att framgå av en regeringsförordning. Se 20:140.

 

Sjukpenning till egenföretagare

Även egenföretagare med F-skatt (enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag) ska kompenseras vid sjukdom och få en schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar i sjukperioden.

 

Karensavdraget slopas

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopadet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan att Försäkringskassan kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk och får ett karensavdrag från sin sjuklön.

 

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

Försäkringskassan har också beslutat att läkarintyg inte ska krävas förrän tidigast dag 22 vid ansökan om sjukpenning.

 

Anstånd med skatteinbetalningar

Det ska vara möjligt att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst tre månaders moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Det ska även vara möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

 

Avsättning till periodiseringsfond

För att kunna skjuta på beskattning av vinst ska 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 kunna sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Reglerna gäller enbart enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

 

Nedsättning av socialavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni. Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad.

Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska för beskattningsåret 2020 sättas ned till 10,21% (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr.

Bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har tagit beslut om tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.