En bra redovisning ger er ett ovärderligt beslutsunderlag.

Den löpande redovisningen är lagstadgad och också grundstenen för att kunna upprätta bokslut, skapa en årsredovisning och lämna rapporter till företagsledning för beslut i den ekonomiska verksamheten.

Redovisning och bokföring är i stort sett två ord för samma sak. När man använder redovisning och bokföring som begrepp brukar man dock se på dessa gemensamma nämnare i olika dimensioner. Redovisningen fördjupar bokföringen och förtydligar den. När man ibland talar om termer som projektredovisning kan ses ett exempel.

Genom en välskött redovisning kan man ur denna plocka ut ett särskilt projekt som företaget under en tid sysslar med och exempelvis följa upp den mot en budget. Det är inte ovanligt att företag idag har olika verksamhetsområden i samma bolag. Att ha kontroll på vilket projekt som ger den bästa avkastningen eller i värsta fall visar sig gå med förlust är ofta av stor vikt för entreprenören. En bra redovisning ger ett ovärderligt beslutsunderlag för företagaren och företagets framtid.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.