Vi bildar ditt bolag på beställning.

Eurobolag med redovisningsvaluta i euro bildas på beställning av kund. Vi översänder samtliga handlingar på ditt nya bolag via mail inom två timmar, eller med vändande post. Så snart vi erhåller de undertecknade handlingarna tillsammans med bankintyg översändes generalfullmakt, så att bolaget kan användas under tiden Bolagsverket registrerar ändringen.

Vi sköter all löpande kontakt med Bolagsverket, och underrättar dig som beställare eventuella problem med din nya firma eller verksamhet, allt för att leverera en problemfri lösning till dig som kund.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.