Vi hjälper er se över lönsamheten inom alla delar av företaget.

Projekt i redovisningssammanhang förknippas ofta med projektredovisning. I en projektredovisning bryts bolagets redovisning ner och det enskilda projektet, t.ex. byggnationen av en altan i en liten byggfirma får en egen resultaträkning.

På så sätt kan det lilla företaget följa upp det enskilda arbetet som utfördes och se om projektet var lönsamt eller inte. Att bokföra på projekt genom projektredovisning är alltså inte bara nödvändigt för entreprenadföretag i bokslutssammanhang, det är lika viktigt att detta sköts löpande så att du som företagsledare har kontroll över om det enskilda arbete blev lönsamt eller inte.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.