2021-01-04

Regeringen föreslår att de förstärkta åtgärderna för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom förlängs. Förlängningen gäller statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid, ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget), samt kravet på läkarintyg i samband med sjukdom.

 

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Regeringen föreslår att staten ska fortsätta att stå för en utökad andel av företagens sjuklönekostnader i ytterligare fyra månader, dvs för januari–april 2021.

Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

 

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 april 2021. Dessutom höjs ersättningen från 804 kr till 810 kr fr o m 1 januari. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

 

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 april 2021. Från och med 1 januari höjs stödet till 810 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

 

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg i samband med sjukdom de första 14 dagarna i en sjukperiod föreslås gälla till och med 30 april 2021.

Försäkringskassan meddelade samtidigt att från och med 15 december kommer inga läkarintyg i samband med sjukdom krävas förrän dag 22 i sjukperioden. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

Inte heller vid vård av sjukt barn kommer läkarintyg i samband med sjukdom att krävas förrän dag 22. Detta ska gälla till och med 30 april 2021.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.