2019-01-24

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. 

Tanken är att sänkningen ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Sänkt bolagsskatt

Sänkningen som gjordes under 2013 har gjort att den svenska bolagsskatten ligger på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men själva bolagsskatten är inte allt vi ska tänka på, även avdragsreglerna påverkar i hög grad den totala skattebilden.

Så här sker den stegvisa sänkningen av bolagsskatten:

Räkenskapsår avslutas      Bolagsskatt      Räkenskapsår påbörjas
  –2018       22,0%
      21,4%       1/1 2019–31/12 2020
      20,6%       1/1 2021 eller senare

Sänkt expansionsfondsskatt

Expansionsfondsskatten följer som vanligt skattenivån för bolagsskatten. Men till skillnad från bolagsskatten sker sänkningen i ett enda steg år 2021. Detta för att undvika komplicerade och svåra övergångsregler. Ändringen innebär att expansionsfonden för enskilda näringsidkare inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med följande faktor:

Beskattningsår      Expansions-fondskatt      Kapitalunderlaget  multipliceras med
  –2020      22,0%      128,21%
 2021*–      20,6%      125,94%

*Gäller beskattningsår som påbörjas 1 januari 2021 och senare.

Vid övergången ska tidigare avsättningar till expansionsfond anses återförda enligt gamla regler och genast återavsatta enligt de nya reglerna.

För fysiska personer som är delägare i handelsbolag begränsas expansionsfonden av storleken på den justerade anskaffningsutgiften (som inte får bli negativ). Någon ändring av detta underlag kommer inte att ske.

Periodiseringsfonder

Det ligger nu nära till hands att tänka stora avsättningar till periodiseringsfonder. Men nu ändras reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer.

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfond vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22%) ska multiplicera beloppet med en faktor om återföringen sker efter att de nya reglerna trätt i kraft. Faktorn är olika beroende på när avsättning och återföring sker, eftersom bolagsskatten sänks i olika steg fram till 2021.

Juridiska personer ska utöver detta beräkna schablonintäkten på avsättning till periodiseringsfond utifrån 100% av statslåneräntan – istället för dagens 72%.

Koncernbidrag

För koncerner införs en regel om att avdrag för lämnade koncernbidrag ska ske med en viss procent, beroende på när bidraget lämnas, med hänsyn till den stegvisa sänkningen av bolagsskatten. Denna övergångsregel införs för att förhindra att koncerner med bolag som har olika beskattningsår flyttar vinster genom koncernbidrag för att komma åt den lägre bolagsskatten.

BL info

 


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.