2020-02-26

Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att komma åt svartstädning, id-fusk samt privata kostnader och oredovisade förmåner. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter. I den internationella kontrollen handlar det om att granska skenutvandring och ett utökat arbete mot penningtvätt.

 

Identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet

Skatteverket ska fokusera på att granska identitetsrelaterat fusk, detta för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Cirka 300 brottsanmälningar har gjorts sedan folkbokföringsbrottet infördes. I flera av dessa fall har även förundersökningar inletts.

Svartarbete i städ- och transportbranschen

I år görs en särskild granskning av svartarbete inom städbranschen. Illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter förekommer också. Städning av stora företagslokaler och offentliga miljöer kontrolleras särskilt. Transportbranschen har liknande problem som städbranschen och kommer även den att granskas extra under 2020.

 

Privata kostnader och oredovisade förmåner

Det är vanligt att göra fel med privata kostnader och förmåner. Det är det vanligaste skälet till höjd skatt för små och medelstora företag, fyra av tio gör nämligen fel. Detta innebär cirka 8 miljarder kr i utebliven skatt om året. I år görs särskilda kontroller på företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden.

 

Internationell beskattning och penningtvätt

Skatteverket kommer bland annat att kontrollera skenutvandring, dvs personer som skrivit sig i utlandet men som ska betala skatt i Sverige. Man kommer även granska innehav av kapitalförsäkringar. Arbetet mot penningtvätt utökas med hjälp av flera verktyg som gör det möjligt att kartlägga och utreda misstänkta transaktioner.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.