2019-10-15

I en skrivelse föreslår regeringen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr.

Varför finns ett krav på aktiekapital?

En person som driver enskild näringsverksamhet har ett personligt betalningsansvar, men så är inte fallet för den som driver aktiebolag. Ett aktiebolag ska däremot alltid ha tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser, detta som skydd för bolagets borgenärer.

År 2010 sänktes kapitalkravet från 100 000 kr till 50 000 kr, något som ledde till att aktiebolagsformen blev mer populär och tillgänglig för dem som stod i begrepp att välja företagsform. Detta gäller kanske framförallt tjänste- och kunskapsföretag som inte har så stora behov av kapitalkrävande tillgångar.

Miniminivå på 25 000 kr

Sverige bör inte avvika så mycket från omvärlden när det gäller krav på aktiekapital. Då utvecklingen i många länder inom EU gått mot lägre kapitalkrav anser regeringen att det är dags för en sänkning även i Sverige. I skrivelsen poängteras dock vikten av att ha kvar ett minimikrav på aktiekapital, som ett borgenärsskydd och spärr mot ogenomtänkt och oseriöst företagande. I takt med att miniminivån har sänkts minskar ju dock betydelsen.

Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla från och med 1 januari 2020.

 

BL info


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.