2020-01-20

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2020. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.


 

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Riksdagen har beslutat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.
 

Sänkt skatt för pensionärer

Det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år har höjts.
 

Värnskatten slopas

Riksdagen har beslutat att slopa värnskatten, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt på inkomster som överstiger den övre brytpunkten (se Skiktgräns och brytpunkt i Faktabanken).
 

Avdrag för utländsk socialförsäkringsavgift

Riksdagen har beslutat att allmänt avdrag för vissa utländska socialförsäkringsavgifter ska få göras även om personen inte omfattas av socialförsäkring i ett annat land inom EU.
 

Sänkt reklamskatt

Som ett led i att successivt avskaffa reklamskatten har riksdagen beslutat att reklamskatten sänks från 7,65% till 6,9% och att gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kr till 100 000 kr.
 

Elektronisk betalning för ROT och RUT

Riksdagen har beslutat att det ska krävas elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT.
 

Höjd pensionsålder från 2020

Riksdagen har beslutat att höja åldersgränserna i pensionssystemet och att införa ett nytt åldersbegrepp – riktålder för pension – som utifrån beräknad medellivslängd ska styra vid vilken ålder man får börja ta ut sin pension.

Dessutom ska åldern för avgångsskyldighet höjas stegvis från 67 till 69 år.
 

Förbättrat grundskydd för pensionärer

Riksdagen har beslutat att grundskyddet för pensionärer ska förbättras. Det innebär bland annat följande:

  • Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kr/månad.
  • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kr till 7 000 kr/månad.
  • Ett fribelopp på 24 000 kr/år för arbetsinkomster införs i äldreförsörjningsstödet.
    Syftet med de nya reglerna är att förbättra den ekonomiska standarden för de pensionärer som har det sämst ställt samtidigt som principen att det ska löna sig att arbeta värnas. De nya reglerna gäller från och med 1 januari 2020.

 
Källa: Företags nytt – BL info  


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.