2019-12-04

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt och sänkt reklamskatt. Förslagen om bland annat skattereduktion för personer i glesbygden, grön skatteväxling, höjt uppskovstak och ingångsavdrag kommer att behandlas senare.

Sänkt skatt för pensionärer

Riksdagen har tagit beslut om en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.
Höjningen innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 9 700 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 32%). Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 525 000 kr.

 

Värnskatten slopas

Riksdagen har beslutat att slopa värnskatten, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten (se nedan).

Slopandet innebär att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt försvinner och att det endast blir 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Skiktgräns och brytpunkt

Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2020 skulle ha blivit 715 400 kr, vilket innebär en brytpunkt på 729 300 kr. Eftersom denna slopas finns bara en enda skiktgräns, vilken för beskattningsåret 2020 beräknas bli 509 300 kr. Detta innebär en brytpunkt på 523 200 kr för beskattningsåret 2020.

Skiktgränsen ska fastställas av regeringen före utgången av året.

Se även Skiktgräns och brytpunkt i Faktabanken.

 

Sänkt reklamskatt

Som ett led i att successivt avskaffa reklamskatten har riksdagen beslutat att reklamskatten sänks från 7,65% till 6,9% och att gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kr till 100 000 kr. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2020.

 

Elektronisk betalning för ROT och RUT

För att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT har riksdagen beslutat att det inte längre ska gå att betala för det utförda arbetet med kontanter, utan det ska krävas att betalningen sker elektroniskt. Beslutet är ett led i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ska motverka felaktiga betalningar. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2020.

 

Kommande förslag

I budgetpropositionen aviserade regeringen även om ett antal förslag som kommer senare, bland annat:

  • Skattereduktion i glesbygd
  • Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljning
  • Grön skatteväxling
  • Skatt på plastbärkassar
  • Sänkt skatt på drivmedel
  • Ingångsavdrag (lägre arbetsgivaravgifter)
  • Utvecklingstid för anställda.

 

Källa:
BL


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.