2019-03-06

Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

  • har gått till en plats som ligger mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänstestället, och
  • är förenad med övernattning (00.00–06.00).

Belopp

Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp. Eventuellt traktamente som överstiger maximibeloppet räknas som skattepliktig lön.

För inkomståren 2018 och 2019 är maximibeloppet 230 kr.

Maximibeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente. Efter två år reduceras traktamentet ytterligare.

 

Hel dag                                                                          230 kr

Halv dag                                                                        115 kr

Schablon för natt                                                           115 kr

Traktamente efter 3 mån                                               161 kr

Traktamente efter 2 år                                                   115 kr

 

Hel eller halv dag

Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl 12.00. Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl 19.00.
I annat fall räknas resdagarna som halva dagar. För halva dagar har den anställde rätt till ett halvt skattefritt traktamente, dvs 115 kr.

 

Fria måltider = reducerat traktamente

Om den anställde i samband med en tjänsteresa får måltider betalda av arbetsgivaren, ska det skattefria traktamentet reduceras.

Reduktionsbeloppen för fria måltider inkomståren 2018 och 2019:

 

  • Frukost, lunch och middag ger reducering med 207 kr
  • Lunch och middag ger reducering med 161 kr
  • Lunch eller middag ger reducering med 81 kr
  • Frukost ger reducering med 46 kr

 

BL info


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.