2019-09-26

Det är naturligtvis fel att gå in i en rekrytering med inställningen att en tilltänkt anställd är en kostnad. Det handlar ju om en potentiell intäkt, en möjlighet att få en hävstångseffekt i den verksamhet du byggt upp. Men likafullt behöver du göra en kalkyl inför en anställning och då bör du ha en rimlig uppfattning om vilka kostnader en anställning innebär.

Vad kostar en anställd?

Utöver den mest uppenbara kostnaden – lönen – tillkommer bland annat semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och särskild löneskatt på dessa. När du gör din kalkyl inför ett anställningsbeslut måste du ta hänsyn till samtliga dessa och andra eventuella förmåner i anställningen.

Avtalsförsäkringar

Premierna för avtalsförsäkringar beräknas på bruttolönen, dvs även på semesterlönen. Företag med kollektivavtal måste normalt teckna avtalsförsäkringar via Fora eller Collectum. Andra företag kan frivilligt teckna motsvarande försäkringar hos Fora eller något annat försäkringsbolag.
Kalkylen

Följande kostnader bör ingå i din kostnadskalkyl för en anställd:

– Lön
– Semesterlön 12 %
– Arbetsgivaravgifter med normalt 31,42 % (lägre för ungdomar och äldre, se Faktabanken)
– Premier för avtalsförsäkringar
– Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 %
– Andra förmåner, t ex bilförmån

I exemplet har vi antagit att premien för avtalsförsäkringar är 5 % och att 4 % av premien avser pensionsförsäkring och att den anställde är i den åldern att vi ska betala fulla arbetsgivaravgifter.
För en anställd med 20 000 kr i månadslön kan företaget beräkna den totala lönekostnaden till:
Månadslön = 20 000 kr
Semesterlön (12% x 20 000) = 2 400 kr
Avtalsförsäkringar [5% x (20 000 + 2 400)] = 1 120 kr
Arbetsgivaravgifter [31,42% x (20 000 + 2 400)] = 7 038 kr
Särskild löneskatt på pensionskostnader [24,26% x ((20 000 + 2 400) x 4%)] = 217 kr
Summa = 30 775 kr
Det totala påslaget blir 10 775/20 000 = ca 54 %
Förutom de ovan nämnda kostnaderna tillkommer kostnader för bl a utbildning och sjukfrånvaro.

BL info


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.