Vi bildar filialer på beställning.

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. En filial är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget. En utländsk filial får bara ha en filial i Sverige. Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden i samband med den svenska verksamheten. En filial skall ha sin egen bokföring som skall vara skild från det utländska företaget. När filialen är registrerad hos bolagsverket får den ett svenskt organisationsnummer.

Ekonomernas Hus kan hjälpa dig att registrera en svensk filial hos Bolagsverket. Då en filial är kopplad till ett utländskt bolag kan vi inte lagerhålla filialer utan bildar dessa på beställning.


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.