2019-05-07

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i ett företag, det så kallade växa-stödet, förlängs från 12 månader till 24 månader. Det föreslår regeringen i vårändringsbudgeten.

 

Dagens regler

Växa-stödet gäller för enskilda näringsidkare och för aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare samt för handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Ett företag som anställer en första person har rätt till växa-stöd. Det vill säga nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent betalas. I dagsläget gäller detta upp till 12 månader.

Reglerna om växa-stöd gäller inte för anställd som är delägare eller företagsledare i det anställande bolaget eller närstående till en sådan person.

 

Högst 25 000 kr per månad

Växa-stödet gäller bara för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr per månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala fulla arbetsgivaravgifter.

Anställningsavtalet måste avse en anställning på minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

 

Från 12 till 24 månader

För att fler företagare ska våga ta steget att anställa en första person föreslår nu regeringen att den längsta tiden ett företag har rätt till växa-stöd förlängs till 24 månader från tidigare 12 månader.

De nya bestämmelserna ska tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har påbörjats före den 1 mars 2018 gäller fortfarande de äldre bestämmelserna om växa-stöd under längst 12 kalendermånader.

 

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.

 

SRF


Vill ni veta mer om våra tjänster, kontakta Ekonomernas Hus i Karlstad på 054-771 70 00, eller maila oss via formuläret här på sidan, så kontaktar vi dig.