2020-08-06

Utökat stöd vid sjukdom

Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda.

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

Riksdagen har beslutat att skjuta till mera pengar till åtgärder vid sjukdom. Staten ska stå för företagens sjuklönekostnader i ytterligare två månader, dvs även för juni och juli. Det innebär att arbetsgivare ska ersättas fullt ut för sina sjuklönekostnader för perioden april till och med juli 2020. Ersättningen bygger på de sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, dvs utifrån sjuklöner som betalats ut under april–juli och alltså redovisas i arbetsgivardeklarationen 12 maj, 12 juni, 13 juli och 17 augusti.

Efter denna period ska staten ska stå för extraordinära kostnader som är kopplade till sjuklönen under augusti och september.

Karens och sjukpenning för näringsidkare

Även stödet till enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag förlängs till 30 september. Stödet innebär enligt tidigare beslut att egenföretagaren har rätt till en schablonersättning på 804 kr per dag för dag 1-14 under sjukperioden.

Kompensation för karensavdrag

Den schablonersättning som anställda får för första sjukdagen förlängs också till 30 september. Dessutom höjs ersättningen från 700 kr till 804 kr fr o m 1 juni. Schablonersättningen betalas ut av Försäkringskassan och kan sökas av anställda som har fått ett karensavdrag från sin sjuklön från arbetsgivaren.

Inget krav på läkarintyg

Det slopade kravet på läkarintyg ska gälla till och med 30 september.

 

För mer info!

2020-05-07

Kompensationsordningen Norge - Covid-19

Nu har kompensationsordningen för minskad omsättningen i Norge trätt i kraft. Företag kan ansöka om kompensation för tre specifika månader: mars, april och maj. I skrivande stund så går det enbart att ansöka om kompensation för mars. Har kommer några av kraven för att kunna ansöka om ersättning för minskad omsättning:

Fortsätt läsa…

2020-04-06

Åtgärder för att stödja svenska företag ekonomiskt

Riksdagen har nu tagit beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga coronaviruset.

Fortsätt läsa…

2020-03-03

Motion & friskvård

Friskvårdsbidrag och friskvård via naturaförmån är något som verkligen har diskuterats det senaste året. I ett försök att klargöra hur man ser på olika situationer, har nu Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande.

Fortsätt läsa…

2020-02-26

Detta granskar Skatteverket extra noga 2020

Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att komma åt svartstädning, id-fusk samt privata kostnader och oredovisade förmåner. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter. I den internationella kontrollen handlar det om att granska skenutvandring och ett utökat arbete mot penningtvätt.

Fortsätt läsa…

2020-02-12

Ekonomernas hus i strategiskt samarbete med Cash IT

Ekonomernas Hus inleder strategiskt samarbete med kassaleverantören Cash IT för att erbjuda detaljhandeln i Sverige och Norge ett helhetskoncept gällande ekonomiska frågor, kassasystem och betallösningar.

Fortsätt läsa…

2020-02-03

Kostförmån 2020 – aktuella belopp

Om arbetsgivaren tillhandahåller fria måltider är det en skattepliktig förmån för den anställde

Fortsätt läsa…

2020-01-20

Nya lagar 2020

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2020. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Fortsätt läsa…

2019-12-17

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Riksdagen har nu beslutat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

Fortsätt läsa…

2019-12-04

Skattereformer 2020

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt och sänkt reklamskatt. Förslagen om bland annat skattereduktion för personer i glesbygden, grön skatteväxling, höjt uppskovstak och ingångsavdrag kommer att behandlas senare. Fortsätt läsa…

2019-11-18

Julklappar till anställda och kunder

Som företagare kanske du börjat fundera så smått över årets julklappar till anställda och kunder. Då kan det vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Vad är egentligen avdragsgillt för företaget och när kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning? Fortsätt läsa…

2019-10-25

Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå). Fortsätt läsa…

2019-10-21

Därför ska du starta aktiebolag före årsskiftet

Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget vid ingången av året. Fortsätt läsa…

2019-10-15

Förslag för sänkt kapitalkrav för aktiebolag

I en skrivelse föreslår regeringen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr. Fortsätt läsa…

2019-09-26

Vad kostar en anställd – så här räknar du

Det är naturligtvis fel att gå in i en rekrytering med inställningen att en tilltänkt anställd är en kostnad. Fortsätt läsa…

2019-07-05

Nya lagar från 1 juli

Från och med 1 juli 2019 trädde ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget. Fortsätt läsa…

2019-05-07

Växa-stöd förlängs

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i ett företag, det så kallade växa-stödet, förlängs från 12 månader till 24 månader. Det föreslår regeringen i vårändringsbudgeten.

Fortsätt läsa…

2019-04-12

Höjt tak för rutavdrag

I en proposition föreslår regeringen att det nuvarande taket för rutavdrag för dig som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, höjs från 25 000 kr till 50 000 kr. Fortsätt läsa…

2019-03-06

Traktamente - så funkar det!

Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort

Fortsätt läsa…

2019-01-24

Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser.  Fortsätt läsa…